Preview Mode Links will not work in preview mode

Problemlösningspodden

Jun 28, 2018

Välkommen till det första avsnittet av Problemlösningspodden, en podd där jag - Ella Grundel, gör mitt bästa för att lösa era problem! 

Maila in problem till: problemlosningspodden@gmail.com

Idag pratar jag om vad som förväntas i ett förhållande, om det är okej att bli tillsammans med kompisens ex, hur du...